Hoe verwarmen we Alkmaar
in de toekomst zonder aardgas?

Nederland is aardgasvrij in 2050. Een grote opgave, ook voor de gemeente Alkmaar.

Gemeente Alkmaar heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Alkmaar, er is namelijk een visie opgesteld. De hoofdpunten van deze visie kunt u hieronder lezen. Bewoners van Alkmaar spelen een hele belangrijke rol in de overgang naar een aardgasvrij Alkmaar en daarom vragen we u om advies. Wat vindt u van deze visie? We horen dat graag van u tijdens de bijeenkomsten de komende twee maanden, ook online kunt u reageren. Uw advies is belangrijk! In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan toegevoegd, ook staat daarin wat er met het advies wordt gedaan en waarom het wel of niet is overgenomen.

scroll naar beneden
Image

51.000
woningen

gaan we aardgasvrij maken voor 2050

Verdeling woningbezit

Wat hebben we al bereikt?*

* t/m januari 2019

Image

1.878
woningen

zijn aangesloten op het
warmtenet van de HVC

Image

10
woningen

van particulieren zijn
all-electric geworden

MEER INFORMATIE

Wat is onze doelstelling?

Image

Tot 2050 gaan we minimaal

1.600
woningen

per jaar aardgasvrij maken


Hoe gaan we dat doen?

Voor de route naar aardgasvrij hanteren we acht uitgangspunten:

1
image
We werken samen met de bewoners
2
image
We werken samen met onze kernpartners: HVC, de woningcorporaties, Liander en Stadswerk072
3
image
We maken in overleg met bewoners en kernpartners een plan van aanpak voor elke buurt
4
image
We kijken met bewoners en kernpartners op buurtniveau wat een geschikt alternatief voor aardgas is
5
image
Woningeigenaren en verhuurders kiezen zelf welk duurzaam alternatief zij willen in plaats van aardgas
6
image
We gaan bewoners actief informeren over energiebesparende maatregelen
7
image
We starten in de buurten waar de meeste kansen liggen
8
image
We combineren ingrijpende werkzaamheden in de buurt om overlast te beperken

Waar gaan we beginnen?

Wat zijn criteria die een buurt meer of minder geschikt
maken als buurt om te gaan starten?

Image
Draagvlak en daadkracht
We zoeken naar wijken waar een groot deel van de woningbezitters, of een groot woningbezitter zoals een woningcorporatie, kan en wil investeren in aardgasvrij.
Image
Geplande renovaties woningen
We sluiten waar mogelijk aan bij de geplande grootschalige renovatie van woningen van bijvoorbeeld VVE’s en woningcorporaties.
Image
Geplande renovaties in de openbare ruimte
We sluiten waar mogelijk aan bij geplande renovaties in de openbare ruimte.
Image
Status van het gasnet
Wanneer het gasnet is afgeschreven is dat een van de redenen om daar eerder aan de slag te gaan dan in wijken waar het gasnet nog niet is afgeschreven.
Image
Nabijheid van warmtenet
Nabijheid van het warmtenet biedt een extra keuzemogelijkheid. Daarom starten we bij voorkeur in buurten waar het warmtenet nu al dichtbij is.
Image
Laagste kosten
We starten bij voorkeur in buurten waar we verwachten dat de totale kosten het laagst liggen.

Kansrijke buurten

Op basis van de uitgangspunten en de selectiecriteria komen we tot vijf kansrijke buurten:

Image

Kooimeer

De Hoef (III en IV)

Huiswaard 1 en 2

Ouderpolder-Zuid

Overdie-Oost

Het is nog niet bekend wanneer we de volgende stap gaan maken.

Als we meer weten betrekken we bewoners bij het maken van een plan van aanpak.


Hoe kunnen inwoners van Alkmaar meehelpen?

Image

Om de eerste stappen te maken naar aardgasvrij kan je zorgen dat in jouw woning minder aardgas wordt verbruikt door isolatie en koken op inductie.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van HIER en HVC.

MEER INFORMATIE

Kom naar de bijeenkomsten warmtevisie

Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij met elkaar in gesprek over de warmtevisie. Bewoners van Alkmaar spelen een hele belangrijke rol in de overgang naar een aardgasvrij Alkmaar en daarom vragen we u om advies. Uw advies is belangrijk! Samen met bewoners willen we de eerste stap zetten naar een aardgasvrij Alkmaar in 2050. In de warmtevisie staan de uitgangspunten en selectiecriteria voor de meest kansrijke buurten om te gaan beginnen. In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan toegevoegd, ook staat daarin wat er met het advies wordt gedaan en waarom het wel of niet is overgenomen.

Image
Bijeenkomst warmtevisie

maandag 11 februari 2019

van 19:00 tot 21:00 uur

Wijkcentrum Mare Nostrum - Alkmaar

Wil je hierbij zijn?
Aanmelden
Image
Bijeenkomst warmtevisie

maandag 25 februari 2019

van 19:00 tot 21:00 uur

Het Trefpunt - Markenbinnen

Wil je hierbij zijn?
Aanmelden
Image
Bijeenkomst warmtevisie

maandag 4 maart 2019

van 19:00 tot 21:00 uur

Wijkcentrum de Oever - Alkmaar

Wil je hierbij zijn?
Aanmelden
Image
Bijeenkomst warmtevisie

maandag 25 maart 2019

van 19:00 tot 21:00 uur

Vrijheidskerk - Alkmaar

Wil je hierbij zijn?
Aanmelden
Image
Bijeenkomst warmtevisie

maandag 1 april 2019

van 19:00 tot 21:00 uur

De Horn - Schermerhorn

Wil je hierbij zijn?
Aanmelden
Praat mee op ons online forum
Image