Hoe verwarmen we Alkmaar
in de toekomst zonder aardgas?

Nederland is aardgasvrij in 2050. Een grote opgave, ook voor de gemeente Alkmaar.

De gemeente Alkmaar werkt aan een aardgasvrij Alkmaar. Inwoners van Alkmaar spelen hierbij een hele belangrijke rol en daarom hebben we inwoners in het voorjaar van 2019 om advies gevraagd. De warmtevisie inclusief de adviezen van inwoners is in juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie worden de buurten genoemd die het meest kansrijk zijn om te beginnen met wonen zonder aardgas. En waarom dit zo is. De hoofdpunten van deze visie kunt u hieronder lezen.

scroll naar beneden
Image

51.000
woningen

gaan we aardgasvrij maken voor 2050

Verdeling woningbezit

Wat hebben we al bereikt?*

* t/m januari 2019

Image

1.878
woningen

zijn aangesloten op het
warmtenet van de HVC

Image

10
woningen

van particulieren zijn
all-electric geworden

MEER INFORMATIE

Wat is onze doelstelling?

Image

Tot 2050 gaan we minimaal

1.600
woningen

per jaar aardgasvrij maken


Hoe gaan we dat doen?

Door negen uitgangspunten te hanteren:

1
image
De gemeente werkt samen met bewoners (woningeigenaren)
2
image
Per buurt/dorp kiest de gemeente samen met bewoners de samenwerkingspartners
3
image
De gemeente onderzoekt met bewoners en partners wat het meest geschikte alternatief voor aardgas is
4
image
De gemeente maakt samen met bewoners en partners een plan voor elke buurt/dorp
5
image
Woningeigenaren en verhuurders kiezen zelf een duurzaam alternatief voor aardgas
6
image
De gemeente gaat bewoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen
7
image
De gemeente start in de buurten waar de meeste kansen liggen
8
image
De gemeente combineert ingrijpende werkzaamheden om overlast in de openbare buitenruimte zoveel mogelijk te beperken
9
image
De gemeente streeft ernaar om de warmtetransitie minstens budgetneutraal te houden voor bewoners

Waar gaan we beginnen?

Om te bepalen waar we beginnen kijken we naar de volgende punten:

Image
Draagvlak en daadkracht
We zoeken naar wijken waar een groot deel van de woningbezitters, of een groot woningbezitter zoals een woningcorporatie, kan en wil investeren in aardgasvrij.
Image
Geplande renovaties woningen
We sluiten waar mogelijk aan bij de geplande grootschalige renovatie van woningen van bijvoorbeeld VVE’s en woningcorporaties.
Image
Geplande renovaties in de openbare ruimte
We sluiten waar mogelijk aan bij geplande renovaties in de openbare ruimte.
Image
Status van het gasnet
Wanneer het gasnet is afgeschreven is dat een van de redenen om daar eerder aan de slag te gaan dan in wijken waar het gasnet nog niet is afgeschreven.
Image
Nabijheid van warmtenet
Nabijheid van het warmtenet biedt een extra keuzemogelijkheid. Daarom starten we bij voorkeur in buurten waar het warmtenet nu al dichtbij is.
Image
Laagste kosten
voor bewoners
We starten bij voorkeur in buurten waar we verwachten dat de totale kosten het laagst liggen.

Geselecteerde buurten

We hebben vijf kansrijke buurten gekozen:

Image

Kooimeer

De Hoef (III en IV)

Huiswaard 1 en 2

Ouderpolder-Zuid

Overdie-Oost


Hoe kunt u meehelpen?

Image

Om de eerste stappen te maken naar aardgasvrij kan u zorgen dat in uw woning minder aardgas wordt verbruikt door isolatie en koken op inductie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van HIER

MEER INFORMATIE

Hoe gaan we verder?

Image

We stellen met gemeenten Langedijk en Heerhugowaard een uitvoeringsprogramma op omdat we de alternatieven voor aardgas beter op regionaal niveau kunnen oppakken. Daarna stellen we samen met de inwoners plannen van aanpak op voor de kansrijke buurten. We starten met het inspireren van inwoners om het gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen.